Добовий моніторинг артеріального тиску (СМАД) є найбільш інформативним методом оцінки коливань артеріального тиску протягом доби за допомогою системи ABpro Holter, яка повністю відповідає рекомендаціям Європейського товариства гіпертензії ESH. СМАД розширює можливості лікаря в діагностиці та лікуванні артеріальних гіпертензій, дозволяючи диференціювати справжню гіпертензію від псевдогіпертензії, виявляти випадки гіпертензії «білого халата», досліджувати зв'язок епізодів підвищення АТ із зовнішніми стресовими факторами, аналізувати в динаміці ефективність антигіпертензії.